Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2014
Članak:
Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD
Stranica:
161.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom članku pišemo o obračunu plaća u 2014. Novost na koju treba obratiti pozornost je, kao i svake godine, promjena osnovica za obračun doprinosa glede najniže i najviše mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Osnovice su utvrđene prema bruto-plaći po zaposlenom isplaćenoj u pravnim osobama u Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz 2013.
  Od 1. siječnja 2014. izvješćivanje o isplaćenim plaćama i ostalim oporezivim i neoporezivim primitcima obavlja se na novom jedinstvenom obrascu JOPPD bez obzira na to u kojem su prethodnom razdoblju ostvarene plaće i drugi primitci. U članku pokazujemo primjere obračuna doprinosa, poreza na dohodak i prireza iz plaća.
  1. Uvodne napomene
  2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2014.
  3. Stope doprinosa
  4. Obračun plaće
  5. Neke specifičnosti u obračunu plaća
  6. Kako na obrascu JOPPD iskazati podatke o obračunanim doprinosima i porezu na dohodak
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #TroškoviOsoblja