Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Primjena stope PDV-a od 13% od 1. siječnja 2014.
rrif - 1.2014, str. 20
Izmjene zakona o doprinosima i porezu na dohodak
rrif - 1.2014, str. 29
Primjena novih oznaka za uplatu doprinosa i poreza na dohodak nakon 1. siječnja 2014.
rrif - 1.2014, str. 33
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2013.
rrif - 1.2014, str. 37
I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2013.
rrif - 1.2014, str. 38
II. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2013.
rrif - 1.2014, str. 45
III. Godišnji obračun amortizacije za 2013.
rrif - 1.2014, str. 65
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2013.
rrif - 1.2014, str. 78
VI. Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 1.2014, str. 117
VII. Izvještaj o novčanom tijeku
rrif - 1.2014, str. 122
VIII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 1.2014, str. 128
IX. Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 1.2014, str. 132
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine u proračunskom sustavu
rrif - 1.2014, str. 141
Gotovinsko poslovanje neprofitnih organizacija
rrif - 1.2014, str. 143
Prijedlog promjena Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
rrif - 1.2014, str. 146
Isplate bivšem radniku i JOPPD
rrif - 1.2014, str. 148
Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD
rrif - 1.2014, str. 161
Oporezivanje transakcija premještanja dobara unutar EU-a
rrif - 1.2014, str. 175
Str. 183 Drugi dohodak i obrazac JOPPD
rrif - 1.2014, str. 183
Godišnja trošarinska izvješća za 2013.
rrif - 1.2014, str. 200
Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak
rrif - 1.2014, str. 211
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima 2013.
rrif - 1.2014, str. 214
Europski propisi o porezima i bankama
rrif - 1.2014, str. 222
Vrste dodjele financijskih sredstava Europske unije
rrif - 1.2014, str. 224
Sprječavanje pranja novca – pregled nekih postupaka i aktivnosti
rrif - 1.2014, str. 230
Priprema i provedba projekata financiranih strukturnim instrumentima
rrif - 1.2014, str. 235
Novi Zakon o leasingu u praksi
rrif - 1.2014, str. 237
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
rrif - 1.2014, str. 241
Što bitno donosi novi Zakon o obrtu
rrif - 1.2014, str. 246
Promjene Zakona o slobodnim zonama
rrif - 1.2014, str. 253
Agrarna komponenta
rrif - 1.2014, str. 257
Izvanredni otkaz u svjetlu odluka Vrhovnoga suda RH
rrif - 1.2014, str. 265
Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
rrif - 1.2014, str. 267
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
rrif - 1.2014, str. 271
Promjene Zakona o javnoj nabavi
rrif - 1.2014, str. 272
Odluka o odabiru u postupcima javne nabave
rrif - 1.2014, str. 276
Novi propisi
rrif - 1.2014, str. 283
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 1.2014, str. 288
Plaćanje članarine HGK-u u 2014.
rrif - 1.2014, str. 294
Stručne informacije
rrif - 1.2014, str. 295