Računovodstvo, revizija i financije 1/2014

Web izdanje 8,99
Deficit ponosa - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Primjena stope PDV-a od 13% od 1. siječnja 2014.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Izmjene zakona o doprinosima i porezu na dohodak
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena novih oznaka za uplatu doprinosa i poreza na dohodak nakon 1. siječnja 2014.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2013.
I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2013.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
II. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2013.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Godišnji obračun amortizacije za 2013.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
VI. Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
VII. Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
VIII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
IX. Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Gotovinsko poslovanje neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijedlog promjena Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Isplate bivšem radniku i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje transakcija premještanja dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Str. 183 Drugi dohodak i obrazac JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja trošarinska izvješća za 2013.
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima 2013.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Europski propisi o porezima i bankama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Vrste dodjele financijskih sredstava Europske unije
Autor: Martina BELIĆ , LLB
Sprječavanje pranja novca – pregled nekih postupaka i aktivnosti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Priprema i provedba projekata financiranih strukturnim instrumentima
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Novi Zakon o leasingu u praksi
Autor: Ivan OSTOJIĆ
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Što bitno donosi novi Zakon o obrtu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Promjene Zakona o slobodnim zonama
Autor: Božena GAJICA UZELAC , dipl. oec.
Agrarna komponenta
Autori: Tina PETER
Željka KRALJ , dipl. oec.
Izvanredni otkaz u svjetlu odluka Vrhovnoga suda RH
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva BRKIĆ , mag. oec.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Promjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Odluka o odabiru u postupcima javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.