Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2024, str. 144
Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu izaslanog radnika
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur., Master of European Social Security

Kada izaslani radnik doživi ozljedu na radu u inozemstvu postavlja se pitanje što točno radnik i poslodavac moraju poduzeti kako ...

rrif - 4.2024, str. 153
Novosti u pravu na doplatak za djecu u 2024. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

O pravu na doplatak za djecu rješava u prvom stupnju područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dalje HZMO ...

pip - 3.2024, str. 31
Inkluzivni dodatak
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Nakon više od tri desetljeća postojanja hrvatske države osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju dočekali su Zakon ...

rrif - 11.2021, str. 76
Radnici upućeni na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Upućeni radnici na rad u drugu državu od poslodavca sa sjedištem u RH u trgovačko društvo ili u poslovnu jedinicu ...

Vijesti
Prava trudnih radnica
Četvrtak, 01.07.2021.

Ostvaruju li trudnice sva prava koja im pripadaju prema zakonskim propisima Najčešće korišteno pravo koje ostvaruju trudne radnice je pravo ...

rrif - 2.2021, str. 198
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Pregovarači iz EU a i UK a su 24 prosinca 2020 godine postigli sporazum o novom partnerstvu Taj sporazum utvrđuje ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

rrif - 7.2020, str. 143
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi ...

rrif - 8.2019, str. 160
Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Ulaskom u Europsku uniju RH je postala dio jedinstvenog tržišta rada pa tako poslodavci koji nisu registrirani u RH ...

rrif - 7.2019, str. 173
Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Obaveza osiguranja članova uprave omogućava članu uprave i korištenje određenih prava iz područja obveznih osiguranja pravo na zdravstvenu zaštitu ...

rrif - 8.2018, str. 200
Zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskih državljana na radu u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Prema Uredbama EU a osoba može biti osiguranik u okviru zdravstvenog osiguranja samo u jednoj državi članici EU a ...

rrif - 5.2018, str. 213
Prijava sezonskih radnika u sustav mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U svrhu provedbe reforme radno socijalnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj primarno usmjerene na postizanje potpune usklađenosti i provedbe odgovarajućeg ...

rrif - 5.2018, str. 204
Dopunski rad u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o radu Nar nov br 93 14 dalje ZOR u sustav rada uveden je institut dopunskog rada s ...

rrif - 1.2018, str. 359
Pravne posljedice rada umirovljenika
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonodavac umirovljenicima omogućava da na legalan način ostvare i neka dodatna primanja a da pritom ne izgube pravo na ...

rrif - 11.2017, str. 215
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U časopisu RRiF br 10 17 str 190 pisano je o mirovinskom osiguranju fizičkih osoba U tom je članku ...

rrif - 11.2017, str. 207
Produženo mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju u nastavku ZOMO ...

pip - 11.2017, str. 85
Pregled novoga zakonskog uređenja posredovanja pri zapošljavanju
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz propisa kojim se između ostaloga uređuju profesionalno usmjeravanje i posredovanje pri zapošljavanju a ...

rrif - 10.2017, str. 190
Mirovinsko osiguranje samostalnih obveznika plaćanja doprinosa
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju sve fizičke osobe koje obavljaju neku gospodarsku djelatnosti obvezno se osiguravaju na mirovinsko osiguranje ...

pip - 9.2017, str. 78
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja – novosti od 1. srpnja 2017. godine
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

U Nar nov br 59 17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ...

rrif - 4.2017, str. 174
Zakonske novosti u pravima nezaposlenih
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom ožujka ove godine stupio je na snagu novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ...

pip - 9.2016, str. 51
Pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na problematiku zauzetoga pravnog shvaćanja mjerodavnih javnopravnih tijela prema kojem članovi obitelji osobe s ...

pip - 6.2016, str. 72
Obvezno mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Status osiguranika mirovinskog osiguranja stječe se prijavom na mirovinsko osiguranje prema osnovama ostvarivanja plaće ili obavljanja gospodarske djelatnosti Tko su ...

rrif - 5.2016, str. 166
Osnovice koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u daljnjem tekstu Zavod provodi postupak ostvarivanja prava iz mirovinskog ...

pip - 4.2016, str. 81
Obrtnici u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Obrtnici su samostalni osiguranici te na temelju rješenja podmiruju doprinose a od 1 siječnja 2016 godine o tome trebaju izvijestiti ...

rrif - 9.2015, str. 195
Izaslani radnici u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Izaslane su osobe radnici koje poslodavac šalje iz jedne u drugu državu da tamo u određenom razdoblju za njega obavljaju ...

rrif - 8.2015, str. 154
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Specifičnost radnopravnog i socijalnopravnog statusa pomoraca te brojnost javnopravnih elemenata u radnim odnosima pomoraca i brodara iziskuje potrebu ujednačavanja različitih ...

rrif - 7.2015, str. 147
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Mirovinsko osiguranje uspostavlja se prema svim osnovama ostvarivanja primitaka u gospodarstvu To je radni odnos drugi dohodak djelatnosti obrta samostalna ...

pip - 7.2015, str. 84
Mjere radi zadržavanja osoba starije životne dobi u sustavu rada
Autor: Žanet VIDOVIĆ , dipl. iur.

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju donio je brojne promjene u sustavu mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti U ovom članku ...

rrif - 6.2015, str. 179
Sezonsko zapošljavanje u svjetlu novog Zakona o radu
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

O ugovoru o radu na određeno vrijeme te o ugovoru o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove na ...

pip - 6.2015, str. 58
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ovim se člankom pobliže skreće pozornost na uvjete i način ostvarivanja prava na rodilji i roditeljski dopust kao dio potpora ...

rrif - 4.2015, str. 176
Obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

U članku se skreće pozornost na kategorije stranih državljana koji su obvezni zdravstveno se osigurati u Republici Hrvatskoj te se ...

rrif - 3.2015, str. 141
Promjene u prijavi radnika na mirovinsko osiguranje
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Pravilno popunjavanje prijava na mirovinsko osiguranje od velike je važnosti zbog razmjene podataka s povezanim institucijama REGOS Porezna uprava HZZO ...

pip - 2.2015, str. 46
Pravo na doplatak za pomoć i njegu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu jedno je od prava iz sustava socijalne skrbi regulirano odredbama Zakona o socijalnoj ...

pip - 2.2015, str. 41
Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilnika o kvotnom zapošljavanju osoba s invalidnošću došlo je ...

rrif - 2.2015, str. 19
Nove kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i način plaćanja naknade
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Izmjenama Pravilnika o kvotnom zapošljavanju došlo je do izmjena u vezi s utvrđivanjem kvote koja se određuje u visini od ...

rrif - 12.2014, str. 242
Zdravstvena zaštita izaslanih radnika
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

Člankom se upućuje na bitne elemente o kojima poslodavci trebaju voditi računa prilikom upućivanja radnika na privremeni rad u drugu ...

pip - 12.2014, str. 67
Prikaz programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece stradalih branitelja
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 19 ožujka 2014 godine Nar nov br 38 14 usvojen je Program stručnog osposobljavanja i ...

pip - 11.2014, str. 70
Pravo na osobnu invalidninu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Pravo na osobnu invalidninu jedno je od jedanaest prava iz sustava socijalne skrbi normiranih u Glavi V Zakona o socijalnoj ...

rrif - 9.2014, str. 190
Tko se smatra osobom s invalidnošću nakon Izmjena Pravilnika o očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U Nar nov br 97 14 objavljene su Izmjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s ...

rrif - 8.2014, str. 155
Planirano liječenje u inozemstvu
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

U članku se opisuje način ostvarivanja prava na planirano liječenje u državama članicama Europske unije te Europskoga gospodarskog prostora u ...

rrif - 6.2014, str. 19
Odgovori na najčešća pitanja vezana za zapošljavanje osoba s invalidnošću
Autor: Lidija HRASTIĆ-NOVAK, dr. med.

Do 1 siječnja 2015 svi poslodavci koji zapošljavanju najmanje 20 zaposlenih morat će zaposliti dovoljan broj osoba s invalidnošću prema ...

rrif - 5.2014, str. 165
Kvotno zapošljavanje osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U Nar nov br 44 14 objavljeni su Pravilnici koji pojašnjavaju kvotno zapošljavanje za sve poslodavce koji zapošljavanju najmanje 20 ...

pip - 5.2014, str. 59
Potraživanje naknade štete Zavoda prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju
Autori: Žanet VIDOVIĆ , dipl. iur.
Željko REBIĆ , dipl. iur.

Autori u ovome članku iznose neka zapažanja o promjeni materijalnog normativnog okvira kojim se uređuje pravo Hrvatskog zavoda za mirovinsko ...

pip - 5.2014, str. 53
Novosti u rokovima prijava i odjava sa Zavoda
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju promijenjeni su rokovi za prijavu radnika na mirovinsko osiguranje te za odjavu s istoga što ...

pip - 5.2014, str. 49
Aktualnosti kod zapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Novodoneseni Pravilnici razrađuju kvotno zapošljavanje za sve poslodavce koji zapošljavanju najmanje 20 zaposlenih u skladu s novim Zakonom o profesionalnoj ...

rrif - 4.2014, str. 156
Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.

Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1 srpnja 2013 način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka ...

rrif - 3.2014, str. 182
Prava s osnove nezaposlenosti, prava korisnika mirovine i promjena uzroka invalidnosti
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Teme iz radnoga i socijalnog prava često su predmet upravno sudskog djelovanja u okviru ocjene zakonitosti pojedinačnih odluka raznih i ...

rrif - 3.2014, str. 178
Doživotna otpremnina ili dokup mirovine
Autor: Vesna ŠIKILIĆ , dipl. iur.

Institutom dokupa mirovine kao svojevrsnoj doživotnoj otpremnini koja se korisniku isplaćuje doživotno u mjesečnim obrocima i koju financira poslodavac ...

rrif - 3.2014, str. 175
Obračun doprinosa za pomorce u 2014.
Autor: Goran KRIŽANEC

Svi hrvatski pomorci ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi bez obzira pod kojom zastavom plove izjednačeni su u svojim pravima ...

rrif - 3.2014, str. 164
Ostvarenje prava za vrijeme nezaposlenosti – zakonske novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Teška gospodarska situacija koja u našoj zemlji traje više od pola desetljeća između ostalog rezultirala je nesmanjenjem broja nezaposlenih osoba ...