Obvezno mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Obvezno mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba
Stranica:
72.
Autor/i:
Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Status osiguranika mirovinskog osiguranja stječe se prijavom na mirovinsko osiguranje prema osnovama ostvarivanja plaće ili obavljanja gospodarske djelatnosti. Tko su ti osiguranici te na koji način i u kojim rokovima treba obaviti prijavu, pojašnjeno je u ovom članku.

1. Uvod
2. Prijava zaposlenih osoba na mirovinsko osiguranje
3. Posebne pogodnosti za poslodavce pri zapošljavanju radnika
4. Obvezno su osigurane osobe koje su zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu, na koje se u skladu s pravnim propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske
5. Osigurane osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i koje za taj rad primaju naknadu prema posebnim propisima
6. Osiguranje roditelja njegovatelja ili njegovatelja prema propisima o socijalnoj skrbi, za vrijeme trajanja toga statusa
7.Sezonski radnici u poljoprivredi, prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
8. Osiguranje roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, a nije obvezno osiguran po drugoj osnovi
9. Osiguranje nezaposlenih osoba

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo