Promjene u prijavi radnika na mirovinsko osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2015
Članak:
Promjene u prijavi radnika na mirovinsko osiguranje
Stranica:
141.
Autor/i:
Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Pravilno popunjavanje prijava na mirovinsko osiguranje od velike je važnosti zbog razmjene podataka s povezanim institucijama (REGOS, Porezna uprava, HZZO, HZZ…). Izmjenom i dopunom Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakonom o radu, Izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o doprinosima, Zakonom o poticanju zapošljavanja, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uvedeni su neki novi slučajevi u vezi s poticanjem zapošljavanja. Zbog identifikacije pojedinog obilježja osiguranika radnika glede oslobođenja poslodavca plaćanja doprinosa na plaću, poticanja zapošljavanja osoba s invalidnošću i sl., u prijavama na mirovinsko osiguranje nužno je bilo uvesti nove oznake. Naime, šifarski sustav Zavoda (osnova osiguranja ili poseban podatak) omogućava pravilno iskazivanje osnova mirovinskog osiguranja na ERPS potvrdama i potvrdama u papirnatom obliku koje Zavod izdaje na osobni zahtjev osiguranika.

1. Uvodne napomene

2. Što je izmijenjeno u Zakonu o mirovinskom osiguranju

3. Prijave na mirovinsko osiguranje radnika mlađih od 30 godina

4. Ostali propisi

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo