Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade

Časopis: Pravo i porezi - 2.2015
Članak:
Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade
Stranica:
41.
Autor/i:
Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilnika o kvotnom zapošljavanju osoba s invalidnošću došlo je do izmjena u vezi s utvrđivanjem kvote koja se određuje u visini od 3 %. Ako obveznik zapošljavanja osoba s invalidnošću ne obavi zapošljavanje ili zamjensko zapošljavanje prema trenutačno važećim propisima, trebat će obračunati novčanu naknadu prvi put u veljači 2015. Više o navedenom, u nastavku članka.

Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo