Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Fiksiranje tečaja švicarskog franka
pip - 2.2015, str. 3
Vraćanje radnika na rad (na posao)
pip - 2.2015, str. 5
Ugovor o radu u europskome međunarodnom privatnom pravu
pip - 2.2015, str. 11
Procjena rizika na radu
pip - 2.2015, str. 19
Druga novela Zakona o upravnim sporovima
pip - 2.2015, str. 29
Pravni propisi u Republici Hrvatskoj
pip - 2.2015, str. 36
Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade
pip - 2.2015, str. 41
Pravo na doplatak za pomoć i njegu
pip - 2.2015, str. 46
(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona
pip - 2.2015, str. 49
Reguliranje alternativnih investicijskih fondova u RH
pip - 2.2015, str. 55
Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine
pip - 2.2015, str. 64
Postupak upisa u Upisnik šumoposjednika te način i uvjeti obavljanja prodaje vlastitih šumskih proizvoda
pip - 2.2015, str. 68
Europsko društvo s ograničenom odgovornošću s jednim članom – Societas Unius Personae
pip - 2.2015, str. 76
Domaća sudska praksa
pip - 2.2015, str. 113
Inozemna sudska praksa
pip - 2.2015, str. 123
Pitanja i odgovori
pip - 2.2015, str. 130