Pravo i porezi 2/2015

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Fiksiranje tečaja švicarskog franka
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Vraćanje radnika na rad (na posao)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o radu u europskome međunarodnom privatnom pravu
Autor: Nina TOMIĆ , mag. iur.
Procjena rizika na radu
Autor: Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec., ing. cest. prom.
Druga novela Zakona o upravnim sporovima
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Pravni propisi u Republici Hrvatskoj
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS
Reguliranje alternativnih investicijskih fondova u RH
Autor: Blaženka EROR MATIĆ, dipl. oec.
Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Postupak upisa u Upisnik šumoposjednika te način i uvjeti obavljanja prodaje vlastitih šumskih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Europsko društvo s ograničenom odgovornošću s jednim članom – Societas Unius Personae
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.