Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine

Časopis: Pravo i porezi - 2.2015
Članak:
Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine
Stranica:
64.
Autor/i:
Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje je li prihvatljiv tužbeni zahtjev za utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom nekretnine na kojem je vlasništvo posebnog dijela uspostavljeno te se ističu razlozi koji opravdavaju zaključak prema kojem takav tužbeni zahtjev nije prihvatljiv.

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo