(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona

Časopis: Pravo i porezi - 2.2015
Članak:
(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona
Stranica:
49.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Slađana ARAS
Sažetak:

(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 12. siječnja 2015. Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona iz 2014 (dalje: ObZ 2014). Osim pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom, Ustavni je sud u Rješenju odredio privremenu „suspenziju“ ObZ-a 2014, odnosno do donošenja konačne odluke u postupku ustavne kontrole privremeno je obustavio „… izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 75/14.)“ te je odredio primjenu Obiteljskog zakona iz 2003. Cilj je ovoga članka analizirati procesnopravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi ObZ-a 2014.

Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #UpravnoPravo