Postupak upisa u Upisnik šumoposjednika te način i uvjeti obavljanja prodaje vlastitih šumskih proizvoda

Časopis: Pravo i porezi - 2.2015
Članak:
Postupak upisa u Upisnik šumoposjednika te način i uvjeti obavljanja prodaje vlastitih šumskih proizvoda
Stranica:
68.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Na temelju Zakona o trgovini, fizička osoba vlasnik šume može svoje šumske proizvode prodavati na tržištu, uz uvjet da je upisana u Upisnik šumoposjednika. Ako fizička osoba šumoposjednik obavlja prodaju svojih šumskih proizvoda potrošačima za njihovu osobnu potrošnju odnosno potrošnju u kućanstvu, tada je šumoposjednik obvezan pridržavati se obveza propisanih odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

Hashtags:
#Pravo