Druga novela Zakona o upravnim sporovima

Časopis: Pravo i porezi - 2.2015
Članak:
Druga novela Zakona o upravnim sporovima
Stranica:
29.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra glavne novosti u regulaciji upravnog spora do kojih je došlo stupanjem na snagu druge novele Zakona o upravnim sporovima. Novosti se ponajprije odnose na proširenje dopuštenosti žalbe i promjene u tehnici postupanja po žalbi te širu mogućnost korištenja izvanrednih pravnih lijekova, odnos pravomoćnosti i izvršnosti presude, iniciranje postupka ocjene zakonitosti općih akata po službenoj dužnosti te na popunjavanje pravnih praznina u tekstu Zakona, u okviru kojeg popunjavanja je osobito bitan iskorak učinjen na području izvršenja sudskih odluka. Na početku svakog poglavlja ovoga članka navedena numeracija pravnih normi na koje se odnosi materija obuhvaćena tim poglavljem, na način da broj odredbe naveden izvan zagrada označava broj norme ZUS-a nakon njegova drugog noveliranja, dok broj odredbe u zagradama označava broj norme iz Zakona o izmjenama i dopunama ZUS-a.

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo