Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta
Stranica:
173.
Autor/i:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Obaveza osiguranja članova uprave omogućava članu uprave i korištenje određenih prava iz područja obveznih osiguranja: pravo na zdravstvenu zaštitu i naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti. Osim toga, za vrijeme korištenja prava na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO), obveza doprinosa članovima uprave miruje. O svemu navedenome u nastavku članka.

1. Uvodno
2. Mirovanje obveze doprinosa za vrijeme bolovanja
3. Pravo na novčanu naknadu

Hashtags:
#Bolovanje, #Pravo, #RadnoPravo, #RoditeljskiDopust, #SocijalnoPravo