Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Pregovarači iz EU-a i UK-a su 24. prosinca 2020. godine postigli sporazum o novom partnerstvu. Taj sporazum utvrđuje pravila koja se primjenjuju između EU-a i UK-a od 1. siječnja 2021. godine. Od toga dana UK će izgubiti sva prava i obveze koje je imao kao država članica EU-a i tijekom prijelaznog razdoblja prema Sporazumu o povlačenju. Više neće imati koristi od pristupa jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji niti od politika i međunarodnih sporazuma EU-a.

Sporazumom o trgovini i suradnji između EU-a i UK-a nastupit će velike promjene. Prestaju se primjenjivati pravila o slobodi kretanja osoba, robe, usluga i kapitala između UK-a i EU-a, što će u oba smjera dovesti do prepreka trgovini robom i uslugama te prekograničnoj mobilnosti osoba, koje prije toga nisu postojale.

Sva kretanja osoba nakon 1. siječnja 2021. godine podložna su postojećem imigracijskom zakonodavstvu EU-a odnosno UK-a, koje se primjenjuje prema državljanima trećih država, a Protokol o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti uređuje buduće odnose između država članica EU-a i UK-a na području koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

  1. Uvod
  2. Sporazum o povlačenju (Withdrawal Agreement)
  3. Posebne situacije za potrebe zbrajanja razdoblja i ostvarivanje prava na obiteljska davanja (mirovine i doplatak za djecu)
  4. Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane
  5. Protokol o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Hashtags:
#Brexit, #SocijalnoOsiguranje, #SocijalnoPravo