Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2023, str. 141
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Obveza plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za izaslane radnike te za radnike na službenom putu u ...

rrif - 10.2022, str. 156
Status u zdravstvenom osiguranju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Status zdravstvenog osiguranja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon Brexita uređen je Protokolom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ...

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

rrif - 11.2021, str. 178
Zdravstveno osiguranje nakon Brexita
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

U odnosu između Republike Hrvatske dalje RH kao države članice Europske unije dalje EU i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i ...

rrif - 2.2021, str. 198
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Pregovarači iz EU a i UK a su 24 prosinca 2020 godine postigli sporazum o novom partnerstvu Taj sporazum utvrđuje ...

rrif - 2.2021, str. 181
Privremeni Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine s osvrtom na carinska postupanja
Autor: Mr. sc. Branka TUĐEN, dipl. oec.

Sporazum o trgovini i suradnji između EU a i UK a počeo se primjenjivati od 1 siječnja 2021 godine Sporazum ...

rrif - 2.2021, str. 179
Carinska pravila nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA

Dana 31 prosinca 2020 godine isteklo je prijelazno razdoblje ugovorenog Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske ...

Vijesti
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.

Povodom izlaska Velike Britanije iz članstva EU postavljaju se praktična pitanja kako porezno i carinski postupati kod isporuke dobara ...

rrif - 12.2019, str. 134
Brexit bez sporazuma o povlačenju iz EU-a – implikacije na PDV
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Vrlo je neizvjesno pod kojim uvjetima i kada će UK napustiti EU stoga je teško predvidjeti porezni tretman PDV ...

rrif - 10.2019, str. 140
PDV i porez na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EU ove članice u 2017 godini izgubile 137 mlrd eura prihoda od PDV a 2 EU zatražio od kompanija ...