Status u zdravstvenom osiguranju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Status u zdravstvenom osiguranju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Sažetak:

Status zdravstvenog osiguranja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon Brexita uređen je Protokolom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koji je sastavni dio Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Njime se uspostavio sustav koordinacije socijalne sigurnosti kojemu je cilj zaštita prava građana EU-a koji privremeno borave, sele se ili rade u UK-u te državljana UK-a koji privremeno borave, sele se ili rade u EU-u, a nakon 1. siječnja 2021. godine. Više o tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Sporazum o povlačenju UK-a iz EU-a
  3. Sporazum o trgovini i suradnji
  4. Protokol o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
  5. Privremeni boravak
  6. Trajni boravak / prebivalište
  7. Izaslanstvo
  8. Planirano liječenje
  9. Posebna novčana naknada za zdravstvo u UK-u
Hashtags:
#Brexit, #SocijalnoOsiguranje, #Zdravstveno