Radnici upućeni na rad u druge države

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Radnici upućeni na rad u druge države
Stranica:
76.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Upućeni radnici na rad u drugu državu od poslodavca sa sjedištem u RH, u trgovačko društvo ili u poslovnu jedinicu sa sjedištem u drugoj državi radi obavljanja ugovorenog posla, su zaposlenici osigurani u okviru mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u RH i u tom statusu ostaju cijelo vrijeme rada u drugoj državi. Plaća se oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak, a ako RH primjenjuje s dotičnom državom ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe ugovora imaju prednost u odnosu na Zakon o porezu na dohodak. Sagledavajući socijalni i porezni položaj izaslanog radnika, može se zaključiti da je to područje vrlo složeno te o tome dajemo neka od temeljnih objašnjenja.

  1. Tko se smatra upućenim radnikom
  2. Plaće upućenih radnika u poreznom i socijalnom sustavu
  3. Plaćanje doprinosa za upućene radnike na rad u druge države
  4. Oporezivanje plaća upućenih radnika na rad u drugu državu
  5. Koje troškove poslodavac može podmiriti za upućenog radnika na rad u drugu državu
  6. Prijava ostvarenog dohotka od nesamostalnog rada (plaća) u drugoj državi i otklanjanje dvostrukog oporezivanja
  7. Ostale napomene u vezi s plaćama upućenih radnika na rad u drugu državu
Hashtags:
#IzaslaniRadnici, #Nerezidenti, #ObračunPlaće, #SocijalnoOsiguranje, #SocijalnoPravo