Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2023, str. 173
Bolovanje RH radnika nastalo u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako hrvatski radnik za vrijeme boravka na području druge države ugovornice države članice EGP a ili treće zemlje postane privremeno ...

rrif - 8.2023, str. 141
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Obveza plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za izaslane radnike te za radnike na službenom putu u ...

rrif - 8.2023, str. 68
Porezni položaj upućenih radnika na rad u drugu državu članicu EU-a i EGP-a te rad u dvjema ili u više država članica
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U časopisu RRIF br 7 23 objavljen je članak u kojemu je naš suradnik iz HZMO a detaljno opisao socijalni ...

rrif - 7.2023, str. 135
Upućivanje radnika u države članice EU-a i pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Sve je veći broj osoba koje poslove svoga radnog mjesta obavljaju u drugoj državi ili u više država članica EU ...

rrif - 1.2023, str. 95
Posebnosti prijave poreza na dohodak ostvarenog u inozemstvu
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.

Prijavljivanje dohotka iz inozemstva koji su ostvarili hrvatski porezni rezidenti u posljednje vrijeme dolazi pod interes javnosti i medija U ...

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

rrif - 4.2022, str. 188
Privremena nesposobnost za rad nastala u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

U slučaju da hrvatski radnik za vrijeme boravka na području druge države ugovornice ili države članice EGP a postane privremeno ...

rrif - 1.2022, str. 101
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radnici koje je poslodavac uputio na rad u drugu državu u razdoblju duljem od 30 dana a najdulje 24 mjeseca ...

rrif - 11.2021, str. 178
Zdravstveno osiguranje nakon Brexita
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

U odnosu između Republike Hrvatske dalje RH kao države članice Europske unije dalje EU i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i ...

rrif - 11.2021, str. 76
Radnici upućeni na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Upućeni radnici na rad u drugu državu od poslodavca sa sjedištem u RH u trgovačko društvo ili u poslovnu jedinicu ...

Vijesti
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Četvrtak, 07.10.2021.

Upućeni izaslani radnik je radnik koji je u radnom odnosu kod poslodavca sa sjedištem u državi članici EU te državi ...

rrif - 8.2021, str. 135
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kada poslodavac sa sjedištem u RH uputi radnika koji je socijalno osiguran u RH na privremeni rad u drugu državu ...

rrif - 1.2021, str. 98
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika u Obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnja obveza poreza na dohodak iz plaća izaslanih radnika obavlja se prema hrvatskim poreznim propisima Međutim plaćanje predujma poreza na ...

rrif - 4.2020, str. 88
Radnici izaslani na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove ...

rrif - 1.2020, str. 67
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Plaćanje predujma poreza na dohodak iz plaća izaslanih radnika se u pravilu obavlja u skladu s Ugovorima o izbjegavanju ...

rrif - 8.2019, str. 160
Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Ulaskom u Europsku uniju RH je postala dio jedinstvenog tržišta rada pa tako poslodavci koji nisu registrirani u RH ...