Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH
Stranica:
67.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Plaćanje predujma poreza na dohodak iz plaća izaslanih radnika se, u pravilu, obavlja u skladu s Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji imaju prednost pred poreznim propisima RH. Ako se prema navedenom ugovoru porez na dohodak iz plaće izaslanog radnika plaća u RH, u tom slučaju poslodavac izvješćuje Poreznu upravu o plaćenom porezu i prirezu putem Obrasca JOPPD. No, ako je tim ugovorom uređeno da se predujam poreza na dohodak plaća u državi izaslanstva, poslodavac je o tome bio obvezan izvijestiti Poreznu upravu putem Obrasca INO-Izjava, Poreznu upravu obvezan je izvijestiti o plaćenom porezu na dohodak za svakoga izaslanog radnika u inozemstvu, putem Obrasca INO-DOH, najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.
      Više o tome pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Oporezivanje plaća izaslanih radnika prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
3. Primjeri iskazivanja podataka na Obrascu INO-DOH
4. Kako isplaćivati dnevnice za rad na terenu za izaslane radnike

Hashtags:
#GodišnjiObračun, #IzaslaniRadnici, #ObrazacINO-DOH, #Plaće, #TroškoviOsoblja