Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu
Stranica:
72.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Porezni obveznik, rezident Republike Hrvatske, obvezan je, u skladu s čl. 6. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.), a prema načelu svjetskog dohotka, prijaviti ukupnu svotu dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka koji je ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu, te na nju platiti porez na dohodak. Na koji način se prijavljuje inozemni dohodak i plaća li se u Republici Hrvatskoj predujam poreza ili u zemlji izvora dohotka, ovisi o tome primjenjuje li se s državom u kojoj je dohodak ostvaren Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: UIDO) te o posebnosti svakoga pojedinog ugovora koji je Republika Hrvatska sklopila s drugim državama ugovornicama.
      U nastavku možete pročitati kako se prijavljuje dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u inozemstvu u zemljama s kojima Republika Hrvatska ima potpisani Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a kako ako nema potpisani Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

1. Uvod
2. Pitanje rezidentnosti
3. Prijava dohotka od nesamostalnog rada

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakIzInozemstva, #GodišnjaPrijavaPorezaNaDohodak, #INO-Izjava, #ObrazacINO-DOH, #ObrazacTI, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja