Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:

Kada poslodavac sa sjedištem u RH uputi radnika koji je socijalno osiguran u RH na privremeni rad u drugu državu, a radnik bude ozlijeđen na radu, tom radniku pripadaju prava iz zdravstvenog osiguranja RH, pod određenim uvjetima. U članku će se objasniti način korištenja zdravstvene zaštite te način utvrđivanja privremene nesposobnosti radnika za rad u slučaju nastanka ozljede na radu ili dijagnosticirane mu profesionalne bolesti na području druge države članice EU-a, EEP-a ili u Švicarskoj.

  1. Uvod
  2. Zdravstvena zaštita
  3. Privremena nesposobnost za rad
  4. Utvrđivanje ozljede na radu i profesionalne bolesti
Hashtags:
#Bolovanje, #IzaslaniRadnici, #NaknadaPlaće, #OzljedaNaRadu