Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:

Radnici koje je poslodavac uputio na rad u drugu državu u razdoblju duljem od 30 dana, a najdulje 24 mjeseca, ostaju zaposlenici matičnog poslodavca u RH i s te osnove su i korisnici prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u RH. S obzirom na to da s te osnove koriste prava, poslodavci su obvezni plaćati doprinose prema propisima RH bez obzira na to u kojoj državi se plaća predujama poreza na dohodak. Naime, predujam poreza na dohodak poslodavci obračunavaju i plaćaju u skladu s međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji može biti plaćen u RH ili u državi rada, što ovisi o razdoblju boravka radnika u drugoj državi. Ako je predujam poreza na dohodak u 2021. godini plaćen u državi rada, poslodavac je obvezan tu plaću prijaviti Poreznoj upravi najkasnije do 31. siječnja 2022. godine na Obrascu INO-DOH. Više o tome pročitajte u članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Oporezivanje plaća upućenih radnika prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  3. Kada je poslodavac obvezan za upućenog radnika podnositi prijavu na Obrascu INO-DOH
  4. Treba li poslodavac podnijeti Obrazac INO-DOH za radnike iz trećih zemalja koji rade u RH na temelju radne dozvole
  5. Primjeri iskazivanja podataka na Obrascu INO-DOH
  6. Kako isplaćivati dnevnice za rad na terenu za izaslane radnike
Hashtags:
#IzaslaniRadnici, #IzbjegavanjeDvostrukogOporezivanja, #ObrazacINO-DOH, #UpućeniRadnici