Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika u Obrascu INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika u Obrascu INO-DOH
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Godišnja obveza poreza na dohodak iz plaća izaslanih radnika obavlja se prema hrvatskim poreznim propisima. Međutim, plaćanje predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja za izaslane radnike uređeno je Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji imaju prednost pred poreznim propisima Hrvatske. Ako se prema dotičnom ugovoru porez na dohodak iz plaće izaslanog radnika plaća u Hrvatskoj, u tom slučaju poslodavac izvješćuje Poreznu upravu o plaćenom porezu i prirezu putem Obrasca JOPPD. No, ako je dotičnim ugovorom uređeno da se predujam poreza na dohodak plaća u državi rada izaslanog radnika, poslodavac je bio obvezan u roku od 8 dana od dana odlaska radnika na rad u drugu državu izvijestiti o tome Poreznu upravu putem propisanog Obrasca INO-IZJAVA. O ostvarenim plaćama u inozemstvu i plaćenom porezu na dohodak u 2020.godini u toj drugoj državi prema propisima te države, poslodavac je obvezan za toga izaslanog radnika podnijeti poreznu prijavu najkasnije do 31. siječnja 2021. godine na Obrascu INO-DOH.

  1. Uvodne napomene
  2. Oporezivanje plaća izaslanih radnika prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  3. Primjeri iskazivanja podataka na Obrascu INO-DOH
  4. Kako isplaćivati dnevnice za rad na terenu za izaslane radnike
Hashtags:
#IzaslaniRadnici, #ObrazacINO-DOH, #UpućeniRadnici