Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH
Stranica:
160.
Autor/i:
Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

      Ulaskom u Europsku uniju RH je postala dio jedinstvenog tržišta rada pa tako poslodavci koji nisu registrirani u RH, nego imaju registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u drugim državama članicama Europske unije1, mogu zapošljavati hrvatske državljane, a istodobno i poslodavci iz RH mogu zapošljavati državljane drugih država članica. Time se ostvaruje jedno od bitnih prava osoba zaposlenih na području Europske unije - sloboda kretanja radnika i pravo na socijalnu sigurnost. Postupanje u vezi s prijavljivanjem u sustav mirovinskih osiguranja prilikom takvih zapošljavanja opisano je u nastavku članka.

1. Uvod
2. Određivanje primjenjivog zakonodavstva – odlučivanje o zakonodavstvu koje se primjenjuje (tiskanica A1)
3. Obvezno mirovinsko osiguranje osoba koje su zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u državi članici EU-a / EGP-a
4. Posebnosti vezane uz članove uprave državljanine države članice EGP-a, ili Švicarske Konfederacije ili države s kojom RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju

Hashtags:
#IzaslaniRadnici, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo