Radnici izaslani na rad u druge države

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Radnici izaslani na rad u druge države
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove radnog odnosa, koje je poslodavac uputio na rad u trgovačko društvo ili u podružnicu sa sjedištem u drugoj državi u svrhu obavljanja nekog, ugovorom određenog posla. Izaslani radnik ostaje cijelo vrijeme rada u drugoj državi u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te zapošljavanja u RH u skladu s propisima RH. Plaća se oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak, a ako RH primjenjuje s dotičnom državom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe Ugovora imaju prednost u odnosu na Zakon o porezu na dohodak. Sagledavajući socijalni i porezni položaj izaslanog radnika, može se zaključiti da je to područje vrlo složeno te o tome dajemo neka od temeljnih objašnjenja.

1. Tko se smatra izaslanim radnikom
2. Plaće izaslanih radnika u poreznom i socijalnom sustavu
3. Plaćanje doprinosa za izaslane radnike
4. Oporezivanje plaća izaslanih radnika
5. Koje troškove poslodavac može podmiriti za izaslanog radnika
6. Primjeri obračuna plaća izaslanih radnika u nekoliko slučajeva te iskazivanje podataka u Obrascu JOPPD
7. Zaključak

Hashtags:
#IzaslaniRadnici, #ObračunPlaće, #Plaće, #TroškoviOsoblja, #UpućeniRadnici