Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH

Datum: 07.10.2021, Četvrtak
Autor: L.T.J.

Upućeni (izaslani) radnik je radnik koji je u radnom odnosu kod poslodavca sa sjedištem u državi članici EU te državi EGP ili trećoj državi te ga je njegov poslodavac uputio na rad kod poslodavca sa sjedištem u RH radi obavljanja poslova prema međusobnom ugovoru između ta dva poslodavca. Za vrijeme rada u RH oni ostvaruju jednaka prava s područja rada i zaštite na radu kao i domaći radnici, a prava iz socijalnog osiguranja ostvaruju u matičnoj državi.

Predujam poreza na dohodak iz njihovih plaća obračunava se i plaća u državi rezidentnosti ili u RH u skladu s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Otklanjanje dvostrukog oporezivanja se obavlja u državi rezidentnosti u skladu s poreznim propisima dotične države.

Više o posebnostima u vezi s pravnim, socijalnim i poreznim položajem upuženih radnika na rad u RH pročitajte u članku Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH objavljenom u časopisu RRiF br. 10/21., str. 74.

Povratak na vijesti