Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Upućeni (izaslani) radnik na rad u RH je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio na rad kod poslodavca koji ima sjedište u RH, radi obavljanja poslova prema međusobnom ugovoru. Postupci u pravnom smislu koji se odnose na hrvatskog i na inozemnog poslodavca uređeni su Zakonom o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni. Bez obzira na to što ti radnici određeno vrijeme provode u RH, oni ostaju u socijalnom osiguranju s osnove radnog odnosa zasnovanog kod svojega matičnog poslodavca u drugoj državi pa i doprinose s te osnove njihov poslodavac obračunava i plaća prema propisima te druge države.

Predujam poreza na dohodak se, u pravilu, plaća u državi rezidentnosti, ako Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. U tom smislu, pravila se analogno primjenjuju u slučaju da hrvatski poslodavac upućuje radnika na rad u drugu državu.

  1. Uvod
  2. Plaće i ostale naknade upućenih radnika na rad u RH
  3. Trajanje upućivanja
  4. Što treba učiniti strani poslodavac
  5. Dužnost imenovanja osobe koja čuva dokumente
  6. Socijalno osiguranje upućenih radnika na rad u RH
  7. Oporezivanje plaća upućenih radnika na rad u RH
  8. Koje naknade tuzemno društvo može isplaćivati za upućenog radnika u RH bez oporezivanja
  9. Treba li upućeni radnik iz druge države u Hrvatsku predati poreznu prijavu
Hashtags:
#ObračunPlaće, #SocijalnoOsiguranje, #UpućeniRadnici