Produženo mirovinsko osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Produženo mirovinsko osiguranje
Stranica:
207.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

       Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju (u nastavku: ZOMO) po navedenoj osnovi omogućava nastavak osiguranja po prestanku obveznoga mirovinskog osiguranja, odnosno kontinuitet trajanja staža osiguranja. Uvjet za podnošenje prijave i stjecanje statusa osiguranika produženog osiguranja je prethodno osiguranje po nekoj od osnova obveznog osiguranja koje je prestalo, te da nakon njegova prestanka nije proteklo više od 12 mjeseci. Više o tome pročitajte u nastavku.

1. U kojem se slučaju osoba može osigurati na produženo osiguranje
2. Prijava na produženo mirovinsko osiguranje
3. Prestanak prava na produženo osiguranje
4. Odredbe Zakona o doprinosima
5. Produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika – obvezno osigurane osobe prema čl. 18. st. 4. ZOMO-a
6. Produženo mirovinsko osiguranje bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema čl. 18. st. 5. ZOMO-a

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo