Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti
Stranica:
215.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      U časopisu RRiF, br. 10/17., str. 190, pisano je o mirovinskom osiguranju fizičkih osoba. U tom je članku pisano o prijavama na mirovinsko osiguranje te o osnovicama, stopama i načinu plaćanja doprinosa na temelju kojih ostvaruju prava s osnove mirovinskog osiguranja.
      U ovom članku autorica piše o načinu ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja za osobe koje same plaćaju doprinose (nastavak članka iz prethodnog broja časopisa).

1. Uvod
2. Osiguranici za koje se utvrđuje staž osiguranja na temelju plaćenih doprinosa
3. Provedba postupka
4. Kontrola podataka
5. Utvrđivanje plaćenih doprinosa
6. Potvrda Porezne uprave
7. Utvrđivanje razdoblja koje se ne računa u staž osiguranja
8. Zastara prava na utvrđivanje doprinosa
9. Utvrđivanje staža osiguranja
10. Izbor više osnovice
11. Utvrđivanje staža osiguranja, vezano uz primjenu čl. 18. st. 6. Zakona (prestanak prava na produženo osiguranje)
12. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo