Doživotna otpremnina ili dokup mirovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Doživotna otpremnina ili dokup mirovine
Stranica:
178.
Autor/i:
Autor: Vesna ŠIKILIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
 Institutom dokupa mirovine kao svojevrsnoj doživotnoj otpremnini, koja se korisniku isplaćuje doživotno u mjesečnim obrocima i koju financira poslodavac, korisnicima dokupa mirovine trajno se povećavaju primanja u mirovini, čime se poboljšava materijalna i socijalna sigurnost radnika koji zbog gospodarskih razloga prije vremena odlaze u mirovinu. Dokupom mirovine poslodavcima se pružila mogućnost da na neki način obeštete radnike koji moraju ranije u mirovinu, a samim umirovljenicima poboljšava se socijalni status jer bi i u prijevremenoj mirovini primali punu svotu mirovine, odnosno onu svotu koju bi dobili da su odradili čitav radni vijek. Prema propisima s područja oporezivanja dohotka, premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine koju uplaćuje poslodavac u trenutku umirovljenja radnika je priznati trošak poslodavcu i ne smatra se dohotkom radnika. Više o institutu dokupa mirovine, pročitajte u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Dokup mirovine i dokup mirovinskog staža
  3. Dokup mirovine i mirovinsko osiguranje
  4. Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo