Zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskih državljana na radu u drugoj državi članici Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskih državljana na radu u drugoj državi članici Europske unije
Stranica:
200.
Autor/i:
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:

      Prema Uredbama EU-a osoba može biti osiguranik u okviru zdravstvenog osiguranja samo u jednoj državi članici EU-a / EEP-a / Švicarske. To znači da troškove u vezi s ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja snosi osiguravatelj u državi u kojoj je utvrđen status osiguranika. To se pravilo jednako primjenjuje i na korištenje pravima iz zdravstvenog osiguranja članova obitelji osiguranika. O načinu provedbe i korištenja tim pravom članova obitelji osiguranika, pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Članovi obitelji hrvatskog državljana zaposlenog ili samozaposlenog kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a
3. Članovi obitelji pograničnog radnika
4. Članovi obitelji izaslanog radnika

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo