Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu
Stranica:
156.
Autor/i:
Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:
Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013., način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) razlikuje se ovisno o tome koristi li se njome u državama članicama Europske unije (EU), u ugovornim ili u trećim državama. Ugovorne su države one s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvenom zaštitom. Trećim se državama smatraju države koje nisu države EU-a niti ugovorne države (države s kojima Republika Hrvatska nije sklopila ili preuzela međunarodni ugovor, odnosno sklopljenim međunarodnim ugovorom nije uređeno pitanje korištenja zdravstvenom zaštitom).
  1. Uvod
  2. Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u državama članicama EU-a
  3. Direktiva 2011/24/EU
  4. Pravo na korištenje zdravstvenom zaštitom u ugovornim državama
  5. Pravo na korištenje zdravstvenom zaštitom u trećim državama
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo