Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Mirovinsko osiguranje uspostavlja se prema svim osnovama ostvarivanja primitaka u gospodarstvu. To je radni odnos, drugi dohodak, djelatnosti obrta, samostalna djelatnost, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, osiguranje po osnovi člana uprave te člana vjerske zajednice, produljenoga mirovinskog osiguranja i ostalih ovdje nespomenutih djelatnosti, a u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju. Mirovinsko osiguranje je osobno osiguranje za starost, a financira se iz plaćenih doprinosa koje uplaćuju mlađe generacije iz kojih se financiraju mirovine starijih umirovljenih generacija. S obzirom na to da se staž osiguranja utvrđuje na temelju godina provedenih u osiguranju, a mirovinska osnovica na temelju uplaćenih doprinosa, Hrvatskui Zavod za mirovinsko osiguranje prikuplja podatke o svakom osiguraniku u suradnji s REGOS-om i Poreznom upravom koja je nadležna naplatu doprinosa. Za to su propisane vrlo složene evidencije koje su obveznici uplate doprinosa obvezni voditi, a koje se često mjenjaju u tijeku osiguranja ,o čemu treba posvetiti posebnu pozornost. Vrlo korisne informacije o tome donosimo u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Izvođenje podataka o stažu osiguranja
3. Kontrola podataka za ostvarivanje prava
4. Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica na koju se obračunavaju doprinosi
5. Pregled minimalnih plaća po djelatnostima u godinama 2008. do 2015.
6. Rekapitulacija podataka
7. Najčešća pitanja obveznika u vezi s popunjavanjem rekapitulacije
8. Tiskanica MPP-1
 

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo