Sezonsko zapošljavanje u svjetlu novog Zakona o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Sezonsko zapošljavanje u svjetlu novog Zakona o radu
Stranica:
179.
Autor/i:
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

O ugovoru o radu na određeno vrijeme te o ugovoru o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove na zanimljiv i detaljan način, a s obzirom na izrazitu aktualnost predmetne tematike u ovome trenutku, sa statusnog motrišta i s motrišta doprinosa te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, autori pišu u nastavku ovoga članka.  
1. Uvod
2. Sklapanje ugovora o radu
3. Stalni sezonski poslovi i radni odnos
4. Mogućnost korištenja mjera za poticanje zapošljavanja
5. Odabir više osnovice za plaćanje doprinosa kod produljenog osiguranja
 

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo