Otkaz za vrijeme probnog rada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Otkaz za vrijeme probnog rada
Stranica:
155.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Otkaz ugovora o radu za vrijeme probnoga rada ubraja se u redoviti otkaz. S obzirom na njegovu učestalost u aktualnoj praksi, autor u ovome članku daj prikaz tog instituta, s osobitim naglaskom na recentnu sudsku praksu koja se odnosi na otkaz zbog nezadovoljavanja u probnom radu.

1. Uvod
2. Probni rad – općenito
3. Pozicija otkaza u probnome radu u okviru instituta otkaza
4. Otkaz radnika za vrijeme probnoga rada
5. materijalni primitci radnika u slučaju otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu

Hashtags:
#OtkazRadniku, #Pravo, #ProbniRad, #RadnoPravo, #UgovorORadu, #ZakonORadu