Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

rrif - 11.2020, str. 202
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Goran Topić , mag. iur.

U prvom dijelu članka u prošlom broju časopisa bavili smo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora ...

rrif - 10.2020, str. 188
Poslovanje zaklada
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tomislav KRSTIČEVIĆ , student RRiF Visoke škole za financijski menadžment

U računovodstvenom smislu zaklade pripadaju neprofitnom računovodstvenom sustavu i općim pravilima financijskog poslovanja koja su nametnuta svim neprofitnim organizacijama ...

rrif - 9.2020, str. 172
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poznata je činjenica da je prije jednog od oblika otkaza ugovora o radu to je redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ...

rrif - 6.2020, str. 163
Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju aktualna i važna pitanja sezonskog rada s osobitim osvrtom na motrišta poreza doprinosa i ...

pip - 3.2020, str. 43
Dopunski rad
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni ...

pip - 10.2019, str. 61
Sudski raskid ugovora o radu
Autor: Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Autori u ovome članku razmatraju pitanja sudskog raskida ugovora o radu i odlučivanja o akcesornim zahtjevima radnika u radnom sporu ...

rrif - 9.2019, str. 157
Ugovor o radu za rad kod kuće
Autor: Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Rad kod kuće jedan je od oblika radnog odnosa kod kojeg se rad odvija na izdvojenom mjestu rada kod ...

rrif - 8.2019, str. 155
Otkaz za vrijeme probnog rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Otkaz ugovora o radu za vrijeme probnoga rada ubraja se u redoviti otkaz S obzirom na njegovu učestalost u ...

rrif - 6.2019, str. 158
Ugovor o radu i obračun plaće radnika u sezoni
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku u cjelini sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju aktualnosti vezane ...

rrif - 6.2019, str. 151
Pravo na godišnji odmor
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Autorica u članku na jasan način obrazlaže pravo na godišnji odmor koji svakom radniku pripada u skladu s odredbom ...