Bitni elementi (sadržaj) ugovora o radu prema novim odredbama Zakona o radu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Bitni elementi (sadržaj) ugovora o radu prema novim odredbama Zakona o radu
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor o radu je temelj zasnivanja radnog odnosa pa pri njegovu sklapanju, kao i prilikom njegovih izmjena i/ili dopuna, treba uložiti dodatan trud i pozornost sadržaju tog ugovora. S obzirom na to da je ovaj institut pretrpio značajne izmjene i dopune zadnjim novelama Zakona o radu, o njima detaljnije, pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Zakonski okvir
  3. Okvir iz autonomnog akta
  4. Novosti u samom sadržaju ugovora o radu
  5. Sankcije
Hashtags:
#IzmjeneZakonaORadu, #UgovorORadu