Sadržaj ugovora o radu

Datum: 29.06.2021, Utorak
Autor: H. V.

Koje podatke mora sadržavati ugovor o radu?

Svaki ugovor o radu mora sadržavati podatke o poslodavcu i radniku te njihovu prebivalištu odnosno sjedištu, mjestu rada (ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima), nazivu posla ili kratak popis ili opis poslova, danu početka rada, očekivanom trajanju ugovora (ako se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme), trajanju plaćenoga godišnjeg odmora, otkaznim rokovima kojih se moraju pridržavati radnik odnosno poslodavac, osnovnoj plaći, dodatcima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo te trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Odredbama Zakona o radu uređeni su i dodatni podatci koje ugovor o radu mora sadržavati u posebnim slučajevima, a to su: obavljanje stalnih sezonskih poslova, obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada te sadržaj ugovora o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo.

Više o sadržaju ugovora o radu kao i primjere ugovora o radu možete pronaći u časopisu RRiF br., str. 164. 7/21.

Povratak na vijesti