Što donosi novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Što donosi novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Neprijavljeni rad (tzv. rad na crno) u praksi se javlja u različitim pojavnim oblicima, kao obavljanje rada bez sklopljenog ugovora o radu, rad bez prijave na obvezno osiguranje, prikrivanje radnog odnosa kroz sklapanje različitih obvezno pravnih ugovora (kao što su ugovor o djelu, ugovor o poslovnoj suradnji i sl.) i drugo. Zakonom o neprijavljenom radu prvi se put u posebnom propisu uređuje što se smatra neprijavljenim radom, uređuju mjere za suzbijanje neprijavljenoga rada, aktivnosti u cilju poticanja prijavljivanja rada te se uređuje vođenje evidencije neaktivnih osoba i odgovornost za povrede odredaba ZSPN-a.

  1. Uvod
  2. Definicija i oblici neprijavljenog rada (rada na crno)
  3. Nadzor nad primjenom ZSNP-a te postupanje inspekcije i nadležnih tijela
  4. Objava prekršitelja
  5. Praćenje i evidencije
Hashtags:
#NeprijavljeniRad, #ObveznoOsiguranje, #RadNaCrno, #UgovorORadu