Poslovanje zaklada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Poslovanje zaklada
Stranica:
188.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tomislav KRSTIČEVIĆ , student RRiF Visoke škole za financijski menadžment
Sažetak:

      U računovodstvenom smislu zaklade pripadaju neprofitnom računovodstvenom sustavu i općim pravilima financijskog poslovanja koja su nametnuta svim neprofitnim organizacijama kojima se one prema svom temeljnom zakonu i smatraju. Stoga one, u načelu, podliježu samoprocjeni, obveznom planiranju i mogućoj reviziji. No, s obzirom na to da se zaklade osnivaju prema posebnom zakonu, one imaju i obveze koje im taj zakon izravno nameće. U našem pravnom poretku mogu se osnivati za određene svrhe, pri čemu samo u nekim okolnostima mogu smanjiti svoju osnovnu imovinu koja im je osnovni izvor financiranja kojim ostvaruju svrhe zbog kojih su osnovane. Uz taj izvor financiranja, one mogu ostvarivati prihode i iz drugih izvora, a ako ih ostvaruju od gospodarskih djelatnosti, mogu imati poseban, povlašteni položaj u sustavu oporezivanja dobitka. Imaju poseban položaj i u drugim poreznim sustavima. To im je omogućeno jer se osnivaju zbog općekorisnih i dobrotvornih svrha. Člankom se daje sažeti pregled njihova djelovanja u poslovnom okruženju koje uključuje različita motrišta među kojima se naglašava statusno, računovodstveno, porezno i radnopravno motrište.

  1. Uvod
  2. Pravni okvir
  3. Osnovne odredbe Zakona
  4. Porezni položaj djelovanja zaklade
  5. Ostala područja
  6. Financijsko poslovanje i računovodstvo
  7. Zaključak
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #UgovorORadu, #Zaklada