Istek ugovora o radu na određeno vrijeme

Datum: 27.08.2021, Petak
Autor: H. V.

Mora li poslodavac u slučaju isteka ugovora o radu na određeno vrijeme radniku uručiti odluku ili potvrdu o prestanku radnog odnosa?

Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je sklopljen, što proizlazi iz čl. 112. t. 3. Zakona o radu. Prema tome, u slučaju isteka ugovora o radu na određeno vrijeme poslodavac nema obvezu uručiti radniku odluku ili obavijest o prestanku radnog odnosa.

Napominjemo, međutim, kako potvrda o isteku ugovora o radu na određeno vrijeme može biti potrebna radniku u određenim slučajevima (primjerice za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti) te da poslodavac, iako nema obvezu, može radniku u takvim slučajevima izdati potvrdu o prestanku radnog odnosa zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Više o prestanku radnog odnosa možete pronaći u članku Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 9/21, str. 189.

Povratak na vijesti