Rad na poslovima u poljoprivredi

Datum: 23.06.2021, Srijeda
Autor: A.V.

Na koje načine mogu biti angažirane osobe za rad na poslovima u poljoprivredi?

U poljoprivredi, između ostalog, osobe mogu raditi:

  • na temelju ugovora o radu - zasnivanjem radnog odnosa,
  • putem vouchera (vrijednosnog kupona) za obavljanje poslova u poljoprivredi.

Radom na temelju spomenutog vrijednosnog kupona ne zasniva se radni odnos.

Kad je riječ o radu na poslovima u poljoprivredi zasnivanjem radnog odnosa, najčešće se to u aktualnoj praksi realizira na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme ili ugovora o radu za stalne sezonske poslove, a rjeđe na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Više o mogućnostima angažmana osoba za rad na poslovima u poljoprivredi, uz osvrt na potpore za stalnog sezonca, možete pronaći u članku Rad na poslovima u poljoprivredi, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi br. 6/21, str. 55.

Povratak na vijesti