Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Stranica:
172.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Poznata je činjenica da je prije jednog od oblika otkaza ugovora o radu (to je redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) poslodavac, u načelu, obvezan radnika pisano upozoriti na kršenje obveza iz radnog odnosa i upozoriti ga na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povreda tih obveza.
      O tome detaljnije, uz prikaz recentne sudske prakse, što takav subjekt kao poslodavac treba činiti u skladu sa zakonom i s ciljem smanjenja predvidivih štetnih posljedica, pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Što prije otkaza
  3. Redoviti otkaz uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika – sažeto
  4. Bitna pitanja vezana uz upozorenje radniku na obveze iz radnog odnosa – „opomena pred otkaz“
  5. Sankcije
Hashtags:
#OtkazRadniku, #Pravo, #RadnoPravo, #RedovitiOtkaz, #SkrivljenoPonašanjeRadnika, #UgovorORadu