Nadolazeće izmjene Zakona o radu

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 5 h 10 min
Datum: 17.11.2022

Cijena: 99,54 EUR
749,98 KNDugo najavljivane izmjene Zakona o radu napokon su ušle u saborsku proceduru. Izmijenjeni Zakon o radu trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine.

U planu je i donošenje Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim će se prvi put urediti pitanje neprijavljenog rada („rada na crno“) u RH.

Zbog toga je važno pripremiti se na vrijeme. Pozivamo vas stoga da se priključite na naš webinar, na kojem ćete u ugodnoj atmosferi i uz stručne predavače biti na vrijeme informirani o svim promjenama koje očekuju poslodavce. Na webinaru ćemo i odgovoriti na postavljena pitanja sudionika.

Okvirni program webinara:

  • Promjene kod ugovora o radu na određeno vrijeme
  • Promjene kod ugovora o radu za stalne sezonske poslove
  • Novosti u slučaju rada kod kuće (na izdvojenom mjestu rada)
  • Dopunski (dodatni) rad
  • Probni rad – ugovaranje
  • Rad putem digitalnih radnih platformi
  • Promjene kod plaće i naknade plaće (ugovaranje, dodatci na plaću i dr.)
  • Otkaz ugovora o radu, otkazni rokovi i otpremnina
  • Rad na crno (uređenje i sankcije)

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 16. studenog 2021. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (600,00 + 25 % PDV-a) / 99,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).