Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Osobno uvjetovani otkaz nije posljedica krivnje radnika, nego nekih trajnih osobina i sposobnosti radnika zbog kojih ne može uredno ispunjavati obveze iz ugovora o radu (radnog odnosa) u traženom opsegu i kvaliteti, odnosno nema potrebne sposobnosti za obavljanje ugovorenih poslova. Osobno uvjetovani otkaz u praksi poslodavac daje radnicima kojima ne može osigurati rad na radnim mjestima koja odgovaraju njihovoj smanjenoj radnoj sposobnosti (posljedica psihičkog, fizičkog ili psihofizičkog nedostatka).

1. Uvod
2. Trajne osobine ili sposobnosti
3. Zabrana otkazivanja
4. Obveze poslodavca
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
6. Sudska praksa

Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #OsobnoUvjetovaniOtkaz, #OtkazRadniku, #Pravo, #RadnoPravo