Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Stranica:
164.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

      Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi. Upravo je zbog toga prestanak radnog odnosa i relativno detaljno uređen našim Zakonom o radu, a posebno se to odnosi na pitanje otkaza ugovora o radu, našu temu u ovom članku. U prvom dijelu članka bavit ćemo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu te o otkazu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, dok će u drugom dijelu članka biti riječ o razlozima za otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika te o izvanrednom otkazu.

  1. Uvod
  2. Otkaz ugovora o radu – općenito
  3. Vrste otkaza ugovora o radu
Hashtags:
#OsobnoUvjetovaniOtkaz, #OtkazRadniku, #PoslovnoUvjetovaniOtkaz, #Pravo, #RadnoPravo, #SudskaPraksa, #ZakonORadu