Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

U ovom članku autor razmatra specijalnosti odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na opće odredbe Zakona o radu, a čiji sadržaj određuje kontinuitet i trajanje radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj, stručni suradnik i nastavnik bez položenoga stručnog ispita, u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme. Program i način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad tijekom pripravničkog staža i praćenja njegova rada s učenicima te sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita aktom propisuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje.

  1. Prava i obveze pripravnika u skladu s odredbama ZakonA o radu
  2. Ugovor o radu s pripravnikom u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  3. Kumulativno ispunjenje pretpostavki kao uvjet za polaganje stručnog ispita u skladu s odredbom čl. 109. ZOOOSŠ-a bez ostvarivanja pripravničkog staža
  4. Ugovor o radu s osobom bez pedagoških kompetencija
  5. Obveza školske ustanove prijaviti stručni ispit
  6. Način prestanka ugovora o radu u skladu s odredbama ZOOOSŠ-a, kao odredbama lex specialis u odnosu na opće odredbe ZR-a
  7. Sankcije
Hashtags:
#RadniOdnosi, #ŠkolskaUstanova