Prestanak radnih odnosa tijekom likvidacije i skraćene likvidacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Prestanak radnih odnosa tijekom likvidacije i skraćene likvidacije
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Likvidacija je postupak kojim dolazi do prestanka društva. Za vrijeme likvidacije društvo i dalje postoji (posluje), samo mu je promijenjen cilj. S obzirom na to da je konačni cilj likvidacije prestanak postojanja društva, tijekom likvidacije važno je razriješiti ne samo imovinskopravne nego i radnopravne odnose u društvu, naravno najkasnije do trenutka brisanja društva iz odgovarajućeg registra. Autorica u članku navodi načine prestanka radnih odnosa tijekom likvidacije, ali i prestanka društva po skraćenom postupku te obveze poslodavca kod prestanka radnog odnosa.

  1. Općenito o likvidaciji
  2. Likvidacija i radni odnosi
  3. Prestanak radnog odnosa tijekom likvidacije
  4. Prestanak društva po skraćenom postupku („skraćena likvidacija“)
  5. Radni odnos članova uprave (direktora) i likvidatora društva
Hashtags:
#Likvidacija, #OdjavaRadnika, #RadniOdnosi, #SkraćeniPostupakBrisanja