Novi zakoni – svibanj 2020. godine

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Novi zakoni – svibanj 2020. godine
Stranica:
3.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

ZAKON IZ PODRUČJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

 • ZID Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

ZAKON IZ SUSTAVA MIROVINSKOG OSIGURANJA

 • Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

ZAKON IZ PODRUČJA MIROVINSKIH FONDOVA

 • ZID Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

ZAKON IZ PODRUČJA CARINSKOG SUSTAVA

 • ZI Zakona o slobodnim zonama

ZAKON IZ PODRUČJA PRAVA OSIGURANJA

 • ZID Zakona o osiguranju

ZAKON IZ SUSTAVA PLAĆANJA I KREDITNOG POSLOVANJA

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

ZAKON IZ PODRUČJA ŽELJEZNICE, ŽELJEZNIČKI PROMET I POVLASTICE U PROMETU

 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

ZAKON IZ PODRUČJA PROMETNE POLITIKE

 • Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima

ZAKON IZ PODRUČJA POMORSKOG I RIJEČNOG PROMETA

 • ZID Zakona o Hrvatskom registru brodova

ZAKON IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI

 • ZID Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

ZAKON IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA

 • ZID Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda

ZAKON IZ PODRUČJA MEĐUNARODNOG PRAVA

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
Hashtags: