Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
Stranica:
15.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:
Autorica u članku razmatra zanimljiva i važna pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi, a odnose se na korištenje godišnjeg odmora. Uz to se daju i konkretni primjeri rješenja pojedinih slučajeva vezanih za problematiku godišnjih odmora.
1. Uvod
2. Koje je najkraće trajanje godišnjeg odmora koje poslodavac mora omogućiti radniku?
3. Može li se i na koji način odrediti dulje trajanje godišnjeg odmora od minimalnoga određenog ZR-om i drugim propisom?
4. Što ako je trajanje godišnjeg odmora različito uređeno izvorima radnog prava?
5. Kako se računa točan broj dana godišnjeg odmora koji pripada radniku?
6. Ima li radnik u slučaju prestanka radnog odnosa pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora?
7. Kako se utvrđuje razmjerni dio godišnjeg odmora?
8. Što ako poslodavac omogući radniku korištenje godišnjeg odmora u trajanju duljem od onoga koje je predviđeno ZR-om?
9. U kojim slučajevima poslodavac može isplatiti radniku naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora?
10. Mora li radnik dva tjedna godišnjeg odmora iskoristiti „u komadu“?
11. Može li radnik dio godišnjeg odmora koji nije iskoristio prebaciti i koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini?
12. Na koji način se utvrđuje pravo na godišnji odmor odnosno trajanje godišnjeg odmora za radnika koji ima sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme?
13. Može li se radnik odreći prava na godišnji odmor?
Hashtags:
#GodišnjiOdmorRadnika, #KorištenjeGodišnjegOdmora, #Pravo, #PravoNaGodišnjiOdmor, #RadniOdnosi, #RadnoPravo