Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:
Porez na dodanu vrijednost
• Plaćanje PDV na najam prostora – ne plaća se ugovorena zakupnina zbog zabrane rada – COVID 19
Porez na promet nekretnina
• Zaklada kao stjecatelj nekretnine
Porez na dohodak
• Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019.
Drugi porezi, pristojbe i davanja
• Fiskalizacija ponude koja se naplaćuje transakcijskim putem i dostava oznake o izdavanju pratećeg dokumenta
• Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza
Hashtags: